Loading…
Zenkaikon 2019 has ended
BL

Brian Lewis

Saturday, March 23
 

12:00pm CDT

1:00pm CDT

2:00pm CDT

2:30pm CDT

3:00pm CDT

4:00pm CDT

6:00pm CDT

7:15pm CDT

8:00pm CDT

9:00pm CDT

10:00pm CDT

10:30pm CDT

10:45pm CDT

 
Sunday, March 24
 

12:00am CDT

12:30am CDT

12:45am CDT

1:00am CDT

9:00am CDT

10:00am CDT

10:30am CDT

11:00am CDT

12:30pm CDT

1:00pm CDT

1:30pm CDT

2:00pm CDT

3:15pm CDT

4:30pm CDT

 
Friday, March 19
 

5:00pm CDT

 


Twitter Feed